Skip to content
  Confronta Modelli
  Română
   Confronta Modelli
   Română

   Privacy Policy

   Scroll

   CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE A SITE-ULUI WEB WWW.OSCARTIELLE.RO

   Acest site web este proprietatea exclusivă a Oscartielle Est Europa, Str. Platanilor nr. 11, 400400 Cluj-Napoca, România (denumită în continuare "Oscartielle”).

   Aceste condiții generale de utilizare ("Condiții generale”) reglementează navigarea și utilizarea diferitelor funcții activate atât în zona publică cât și în zona rezervată (respectiv „Zonă publică” și „Zonă rezervată”) a portalului web accesibil la adresa www.oscartielle.ro („Portal”) de către persoanele care accesează respectivul Portal („Utilizatori”).

   1. Acceptarea condițiilor de utilizare
   1.1 Prin accesarea, vizitarea sau utilizarea Portalului, Utilizatorul admite că a citit, a înțeles și a acceptat în mod expres toți termenii și condițiile de utilizare a site-ului web. Acceptarea acestor Condiții generale este o condiție necesară pentru navigarea prin Portal și utilizarea Serviciilor așa cum acestea sunt definite mai jos.

   1.2 Zona rezervată este împărțită în spații cu niveluri de confidențialitate diferite. Accesul la aceste spații, integral sau parțial, este permis numai Utilizatorilor a căror înregistrare a fost acceptată de Oscartielle. În această Zonă rezervată, Utilizatorii vor putea beneficia de servicii comerciale, tehnice, de actualizare sau de alte servicii („Servicii”); de asemenea, vor avea acces la informații, date, link-uri, software, muzică, sunete, fotografii, imagini, videoclipuri, mesaje sau orice alt material („Conținut”), puse la dispoziție de Oscartielle.

   2. Înregistrare
   2.1 Utilizatorul va fi obligat să se înregistreze gratuit pe Portal, pentru a i se permite accesul în Zona rezervată.

   2.2 La înregistrare, Utilizatorul trebuie să aleagă un nume de utilizator și o parolă (respectiv „ID” și „Parolă”) și să furnizeze o adresă de e-mail valabilă, utilizată și care să poată fi verificată. Nu este permisă prezența ID-urilor și/sau a adreselor de e-mail identice și, în cazul în care ID-ul și/sau adresa de e-mail introduse sunt deja utilizate, Utilizatorul va fi invitat să aleagă altele. Utilizatorul trebuie să indice, de asemenea, o persoană de referință din cadrul Oscartielle care să poată confirma identitatea acestuia și relațiile cu Oscartielle.

   2.3 Oscartielle va trimite Utilizatorului un e-mail de confirmare cu datele de înregistrare. În orice caz, Oscartielle își rezervă dreptul de a împiedica, la discreția sa, înregistrarea Utilizatorului la toate sau la o parte a Serviciilor și/sau a Conținutului. Utilizatorul, în urma înregistrării, trebuie să actualizeze prompt datele introduse, astfel încât acestea să fie corecte și actuale.

   2.4 Oscartielle își rezervă dreptul de a modifica ID-ul unui Utilizator, de a șterge din Portal conținutul trimis de către acestea sau de a refuza sau anula înregistrarea în cazul în care acesta va alege un ID care, la discreția Oscartielle, este obscen, indecent, vulgar sau altfel necorespunzător.

   2.5 Înregistrarea pe Portal și contul corespunzător au o durată de 12 (douăsprezece) luni. Utilizatorul va fi informat, prin e-mail și cu 2 (două) săptămâni în avans, cu privire la apropierea expirării înregistrării sale și va fi așadar răspunderea acestuia să solicite reînnoirea acesteia contactând persoana de referință din cadrul Oscartielle.

   2.6 Înregistrarea și contul vor fi, de asemenea, anulate în caz de neaccesare timp de o perioadă de 6 (șase) luni consecutive. Și în acest caz, Utilizatorul va fi înștiințat prin e-mail cu 2 (două) săptămâni înainte cu privire la expirarea termenului limită.

   2.7 Utilizatorul își asumă responsabilitatea exclusivă de a limita accesul terților la computerul sau computerele sale și de a-și proteja datele de acces față de orice utilizare neautorizată. Utilizatorul își asumă, de asemenea, orice responsabilitate cu privire la activitățile legate de contul, ID-ul și/sau parola sa, care pot fi atribuite comportamentului său, neintervenirii sau neglijenței sale. Dacă utilizatorul află despre orice comportament suspect sau neautorizat privind contul, ID-ul și/sau parola sa, acesta se angajează să notifice imediat Oscartielle cu privire la acest lucru prin e-mail.

   2.8 În cele din urmă, Utilizatorul se angajează să se asigure că aceste Condiții generale de utilizare sunt respectate de către angajații și colaboratorii săi, atât subordonați cât și independenți, fiind răspunzător în acest sens.

   3. Utilizarea Serviciilor și a Conținutului
   3.1 Serviciile și Conținutul - atât cel public cât și cel conservat în Zona rezervată - pot fi utilizate gratuit. Utilizatorul se angajează să nu exploateze Serviciile și Conținutul într-un mod diferit de cel permis în mod expres de aceste Condiții generale.

   3.2 Utilizatorul se angajează în mod expres și cu excepția autorizării în scris a Oscartielle în acest sens, să nu reproducă, să nu modifice, să nu facă duplicate, să nu copieze, să nu distribuie, să nu vândă sau, în orice caz, să nu transfere Conținutul și/sau Serviciile terților și nici să nu le exploateze în alte scopuri decât cele indicate în aceste Condiții generale. În special, Utilizatorul recunoaște caracterul strict confidențial al Conținutului și al Serviciilor furnizate în Zona rezervată și prin urmare se angajează în mod expres să păstreze confidențialitatea asupra acestora și să nu le divulge sub nicio formă terților. Utilizatorul înregistrat va impune, de asemenea, această obligație de confidențialitate angajaților și colaboratorilor săi.

   3.3 Utilizatorul se angajează, exonerând Oscartielle de orice eventuală responsabilitate, să utilizeze Portalul, Serviciile, Conținutul precum și orice alte date și/sau informații conținute în acestea, în scopuri legale, în conformitate cu aceste Condiții generale și, în general, cu prevederile legale aplicabile, deținând pe deplin orice responsabilitate care derivă din utilizarea ilegală a acestora și/sau din încălcarea oricărei prevederi legale în vigoare.

   3.4 Încălcarea securității sistemului sau a rețelei este pasibilă de răspundere civilă sau penală.

   3.5 Se înțelege, în fine, că în lipsa unei specificări diferite, informațiile conținute în Portal nu constituie nici o propunere contractuală, nici o ofertă către public în conformitate cu art. 1336 din Codul Civil al produselor și/sau serviciilor descrise și nici nu se poate considera că reprezintă un angajament pentru nicio negociere sau relație comercială.

   4. Proprietate intelectuală
   4.1 Numele și sigla „Oscartielle” sunt mărci comerciale înregistrate ale societății Oscartielle S.p.A. („Marcă”). Reprezentările grafice, desenele, desenele tehnice, proiectele și, în general, întregul Conținut al Portalului, pe lângă colectarea și aranjarea acestora, trebuie considerate drept opere protejate de dreptul de autor, proprietatea exclusivă a societății Oscartielle S.p.A.

   4.2 Accesul la Portal nu garantează Utilizatorului niciun drept de exploatare a Mărcii sau a numelui, a siglei, a mărcii comerciale, a Serviciilor și/sau Conținutului acestuia. Afișarea, descărcarea și imprimarea în formă tipărită a Mărcii comerciale și a Conținutului este autorizată exclusiv în scopurile legate de utilizarea Portalului. Copierea, reproducerea, distribuirea, publicarea, descărcarea, vizualizarea, transmiterea electronică sau mecanică, transmisia, înregistrarea și duplicarea, fotocopierea sau reproducerea sub orice formă a Mărcii și a Conținutului fără autorizarea scrisă prealabilă a societății Oscartielle sunt interzise.


   5. Garanții și responsabilități
   5.1 În limitele permise de legislația în vigoare aplicabilă, Utilizatorii confirmă că utilizarea Portalului are loc pe riscul acestora. Portalul este furnizat așa „cum este” și „cum este disponibil”. Oscartielle nu oferă nicio garanție specifică privind rezultatele așteptate, sperate sau obținute prin utilizarea Portalului, a Serviciilor și/sau a Conținutului.

   5.2 În limitele stabilite de articolul 1229 din Codul Civil, Utilizatorii declară și garantează că vor exonera societatea Oscartielle, reprezentanții acesteia, angajații, colaboratorii, membrii consorțiului și partenerii săi, de orice eventuală obligație de compensare, inclusiv de cheltuielile judiciare, care pot rezulta în sarcina lor referitor la utilizarea Portalului.

   5.3 Oscartielle nu își asumă nicio răspundere cu privire la niciuna dintre pretențiile Utilizatorilor legate de imposibilitatea de a utiliza Portalul și/sau Serviciile sau de a accesa Conținutul Zonei rezervate, indiferent de motiv.

   5.4 Oscartielle își rezervă, în orice moment, dreptul de a deconecta, șterge și/sau înlocui, temporar sau permanent, Serviciile și Conținutul (sau orice parte a acestora). Utilizatorul recunoaște că Oscartielle nu poate fi în niciun fel răspunzătoare față de utilizatori sau față de terți pentru astfel de suspendări și/sau întreruperi.

   5.5 Informațiile (textuale sau grafice) referitoare la bunurile și/sau serviciile oferite eventual pe Portal, dar care provin direct de la furnizorii Oscartielle, nu vor implica nicio răspundere a acesteia, furnizorii individuali asumându-și responsabilitatea exclusivă cu privire la indicațiile, specificările sau descrierile de pe acesta. Prin urmare, Oscartielle nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la inexactități și/sau erori de tip grafic și nici nu oferă nicio garanție explicită sau implicită cu privire la informații, conținut și software, la caracterul comercial și adecvat scopurilor specifice al datelor, bunurilor și serviciilor comunicate sau oferite de furnizori pe Portal, precizând totuși că la cererea și în limitele legii, vor furniza numele, adresele și orice alte date necesare identificării furnizorului și/sau a producătorului bunurilor și serviciilor oferite.

   5.6 Oscartielle a compilat informațiile furnizate pe Portal din surse interne și externe potrivit celor mai bune cunoștințe și convingeri, cu diligență profesională. Nu se face nicio declarație și nu se oferă niciun fel de garanție, în mod expres sau tacit, cu privire la caracterul exhaustiv sau la corectitudinea informațiilor conținute în Portal. 

   5.7 Oscartielle și societățile din grup, afiliații, partenerii, licențiatorii și furnizorii, nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la niciun fel de întrerupere sau omisiune privind serviciile de internet, de rețea sau de hosting și nu garantează că Portalul, Serviciile și/sau Conținutul care determină disponibilitatea sau trimiterea de comunicații electronice de către Oscartielle sunt libere de viruși sau de alte elemente dăunătoare.

   6. Conectări către sau de la alte resurse ale rețelei internet (linking)
   6.1 Portalul conține legături către alte site-uri web sau către alte resurse de pe internet ("Link-uri”). Utilizatorul recunoaște faptul că societatea Oscartielle nu poate fi în niciun caz considerată responsabilă pentru buna funcționare a acestor resurse externe.

   6.2 Oscartielle nu are obligația de a verifica conținutul resurselor sau site-urilor externe menționate prin Link și, prin urmare, nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul și/sau materialul, inclusiv publicitar, dezvăluit pe aceste site-uri sau resurse externe sau pentru produsele sau serviciile oferite prin acestea.

   7. Utilizatori internaționali
   7.1 Oscartielle nu garantează că informațiile de pe Portal (și în special Servicii și Conținut) sunt corecte și legale chiar și în afara României.

   7.2 Utilizatorul se angajează, prin urmare, să respecte toate legile aplicabile privind transmiterea datelor exportate din țara în care este rezident.

   7.3 Utilizatorul își asumă în mod expres responsabilitatea de a se asigura că navigarea pe Portal sau obținerea de informații de pe acesta dintr-un alt loc decât România este în conformitate cu legislația locală în vigoare.

   8. Date cu caracter personal

   8.1 Oscartielle informează Utilizatorul că, în conformitate cu art. 13 și 14 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 RGPD (Regulamentul General privind Protecția Datelor), va prelucra datele cu caracter personal care contribuie la identificarea individului (cum ar fi prenumele, numele, CNP, nr. TVA, adresă de e-mail, numărul de telefon, etc - în continuare denumite „Date cu caracter personal").

   Oscartielle garantează că prelucrarea Datelor cu caracter personal se va baza, în orice caz, pe principiile echității, legalității, transparenței și protecției confidențialității și a drepturilor Utilizatorului.

   Operatorul de date este Oscartielle S.p.A, cu sediul legal pe Str. Platanilor nr. 11, 400400 Cluj-Napoca, România Prin acceptarea acestor Condiții generale, Utilizatorul își manifestă consimțământul cu privire la prelucrarea Datelor cu caracter personal.

   8.2 Scopurile prelucrării
   Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator pot fi prelucrate în scopuri legate de navigarea pe Portal și de utilizarea Serviciilor și a Conținutului, conform art. 6.1 lit. b) din RGPD și în special pentru:

   1. a permite Utilizatorului să se înregistreze pe Portal;

   2. a gestiona și a întreține Portalul;

   3. a permite Utilizatorului utilizarea Serviciilor și accesul la Conținut;

   4. a îndeplini obligațiile precontractuale, contractuale și fiscale rezultate din relațiile cu Utilizatorul;

   5. a îndeplini obligațiile stabilite prin lege, printr-un regulament, prin legislația comunitară sau printr-un ordin al Autorității;

   6. a preveni sau a descoperi activități frauduloase sau abuzuri care cauzează daune Portalului;

   7. a exercita drepturile Operatorului (de ex., dreptul la apărare în instanță).

   Numai cu consimțământul specific și distinct al Utilizatorului, Datele cu caracter personal pot fi, de asemenea, folosite de Oscartielle pentru a trimite newsletter-uri și materiale informative despre produse, precum și pentru studii de piață sau alte cercetări, studii de satisfacție și trimiteri de materiale inerente evenimentelor și inițiativelor Oscartielle.

    

   8.3 Modalitățile și natura prelucrării

   Datele cu caracter personal vor fi prelucrate prin mijloace informatice, telematice și pe hârtie, cu o logică organizatorică și de prelucrare strict legată de scopurile propriu-zise și, în orice caz, astfel încât să garanteze securitatea, integritatea și confidențialitatea respectivelor date în conformitate cu măsurile de organizare, fizice și logice prevăzute de dispozițiile în vigoare.

   Datele cu caracter personal pot fi prelucrate de persoane interne și/sau externe societății Oscartielle în calitate de persoane însărciate sau împuternicite cu prelucrarea.

   În cazul în care acest lucru este esențial pentru urmărirea scopurilor prelucrării, Datele pot fi divulgate terților atât în cadrul Uniunii Europene, cât și în țări terțe. Fără a aduce atingere transmiterii către terții descrisă anterior, datele nu vor fi divulgate în nici un fel.

   Utilizatorul recunoaște că, având în vedere scopurile prelucrării descrise mai sus, neîndeplinirea, furnizarea parțială sau incorectă de Date cu caracter personal poate duce la imposibilitatea de a continua navigarea pe Portal sau utilizarea Serviciilor și a Conținutului

   Datele cu caracter personal vor fi păstrate pe întreaga durată a relației dintre Oscartielle și Utilizator, pentru perioada de timp necesară pentru îndeplinirea scopurilor descrise mai sus și în orice caz nu mai mult de 10 ani de la încetarea relației.

    

   8.4 Drepturile Utilizatorului cu privire la Datele sale cu caracter personal

   Utilizatorul poate, în orice moment, să își exercite drepturile prevăzute la art. 15 din RGPD indicate în continuare:

   1. dreptul de confirmarea a existenței sau inexistenței Datelor cu caracter personal și dreptul de acces la acestea;

   2. dreptul de a obține informații cu privire la scopurile prelucrării, la categoriile de date cu caracter personal, la destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le au fost comunicate sau le vor fi comunicate Datele cu caracter personal și, dacă este posibil, perioada de păstrare a acestora;

   3. dreptul de a obține corectarea sau ștergerea Datelor cu caracter personal sau limitarea prelucrării acestora;

   4. dreptul de a se opune prelucrării;

   5. dreptul de a obține portabilitatea Datelor cu caracter personal;

   6. dreptul de revocare a consimțământului, atunci când este prevăzut: revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului dat înainte de revocare;

   7. dreptul de a depune o plângere către autoritatea de supraveghere.

   Utilizatorul își va putea exercita drepturile adresându-se societății Oscartielle prin e-mail la adresa mail.oscartielle-ro@arneg.world.


   9. Cooki-uri
   9.1 Date referitoare la navigare
   Sistemele computerizate și procedurile software ce stau la baza funcționării Portalului captează, în timpul funcționării lor normale, unele date cu caracter personal care sunt transmise implicit în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet.

   Este vorba de informații care nu sunt colectate pentru a fi asociate părților interesate identificate dar care, prin natura lor, ar putea permite, prin prelucrarea datelor deținute de terți, identificarea utilizatorilor/vizitatorilor (de ex., adresa IP, numele de domeniu al computerelor utilizate de utilizatorii care se conectează la site, codul care indică starea răspunsului de date de la server, tipul browserului etc.).

   Aceste date sunt folosite numai pentru informații statistice (prin urmare sunt anonime) și pentru a verifica funcționarea corectă a Portalului. În orice caz, datele privind contactele web nu sunt stocate mai mult de șase luni, cu excepția unor eventuale cazuri de investigare a infracțiunilor informatice împotriva site-ului. 

   Nu vor fi comunicate sau divulgate date care derivă din serviciul web.

   9.2 Informații generale referitoare la cookie-uri
   Cookie-urile sunt fișiere de text pe care site-urile web vizitate de utilizatori le trimit terminalelor (de obicei către browser), în care acestea sunt stocate pentru a fi apoi retransmise acelorași site-uri la fiecare ulterioară vizită prin intermediul aceluiași terminal. În plus, fiecare site poate permite transmiterea așa ziselor cookie-uri ale „terților”, adică acele cookie-uri generate de alte site-uri decât de cel pe care utilizatorul îl vizitează (prin obiecte prezente în acesta, cum ar fi bannere, imagini, hărți, sunete, link-uri specifice paginilor web din alte domenii).

   În funcție de durata acestora, ele se împart în cookie-uri de sesiune (temporare și șterse automat de pe terminal la încheierea sesiunii de navigare, prin închiderea browser-ului) și cookie-uri persistente (care rămân stocate pe terminal până la expirarea sau eliminarea acestora de către utilizator).

   Cookie-urile au scopuri diferite. Sunt utilizate, în principal, pentru transmiterea comunicării sau pentru furnizarea serviciului solicitat de utilizator; mai exact, permit activarea și optimizarea funcționării site-ului web, efectuarea autentificării informatice și prevenirea abuzurilor, monitorizarea sesiunilor, îmbunătățirea experienței de navigare a utilizatorilor, de ex. prin menținerea activă a conexiunii la zonele rezervate în timpul navigării prin paginile site-ului fără a fi nevoie ca Utilizatorul să reintroducă ID-ul și parola și memorizarea informațiilor specifice despre utilizatori (printre care preferințele, tipul de browser și computerul utilizat).

   Cookie-urile menționate mai sus sunt denumite „tehnice” (pentru utilizarea lor nu este necesar consimțământul utilizatorului), deoarece fără acestea unele dintre operațiile de mai sus nu ar putea fi finalizate sau ar fi mai complexe și/sau mai puțin sigure.

   În schimb, în cazul în care cookie-urile sunt folosite în alte scopuri, de obicei pentru a analiza comportamentul și trimiterea de anunțuri promoționale și personalizate (așa zisele „cookie-uri de profilare“), în momentul în care utilizatorul accede la home page sau la o altă pagină a site-ului, se prezintă imediat în prim plan un banner cu o scurtă comunicare inițială despre utilizarea cookie-urilor și despre obținerea consimțământului, pe care utilizatorul îl poate da continuând navigația prin selectarea unui element de sub banner sau închizând banner-ul respectiv.

   În orice caz, cookie-urile pot fi citite sau modificate numai de site-ul web care le-a generat; acestea nu pot fi folosite pentru preluarea niciunui fel de date de la terminalul utilizatorului și nu pot transmite viruși informatici. Unele funcții ale cookie-urilor pot fi, de asemenea, îndeplinite de alte tehnologii; prin urmare, în contextul acestei politici de confidențialitate pe web, prin „cookie-uri” se înțeleg cookie-urile și toate tehnologiile similare.

    

   9.3 Utilizarea cookie-urilor Portalului
   Portalul poate utiliza cookie-uri de sesiune și cookie-uri persistente. Tipurile de cookie-uri generate direct de acest Site sunt cookie-uri „tehnice” utilizate pentru:

   a) o utilizare mai bună a site-ului și a conținutului audio-vizual ala cestuia (de ex. prin executarea programelor tip flash player);

   b) funcționarea corectă a conexiunii (de ex. prin trimiterea cererilor utilizatorului pe mai multe servere).

    

   9.4 Cookie ale „terților”
   Portalul permite, de asemenea, transmiterea către terminalul Utilizatorului a unor module cookie ale terților, cu care Oscartielle colaborează. În calitate de intermediar tehnic, Oscartielle se limitează la trimiterea acestor cookie-uri, fără a gestiona funcționarea acestora (prin urmare nu deține controlul și accesul la informațiile furnizate/achiziționate), deoarece funcționarea acestora este responsabilitatea terților. 

    

   9.5 Gestionarea opțiunilor referitoare la cookie-uri
   Cookie-urile pot fi gestionate de Utilizator prin intermediul browser-ului său 

   A) Setări ale browser-ului 

   Utilizatorul poate gestiona preferințe sale referitoare la cookie-uri prin funcțiile prezente în browserele obișnuite (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari), care permit ștergerea/eliminarea cookie-urilor (a tuturor sau a unora dintre acestea) sau modificarea setărilor browser-ului în sine pentru a bloca expedierea cookie-urilor sau pentru a le limita la anumite site-uri (în comparație cu altele). Este posibilă cunoașterea modului în care se configurează setările browser-ului (accesibile de obicei din bara "Instrumente") accesând paginile web de „Asistență” ale furnizorilor de browsere menționate mai sus (identificabile și prin intermediul unui motor de căutare comun). 

   Dezactivarea cookie-urilor nu exclude, în sine, utilizarea serviciilor de pe Site; cu toate acestea, dacă toate cookie-urile sunt eliminate/blocate, inclusiv cookie-urile tehnice, unele operațiuni nu vor putea fi executate sau ar fi mai complexe și/sau mai puțin sigure, de ex. efectuarea activităților în Zonele rezervate ale Site-ului (cookie-urile permit identificarea utilizatorului și menținerea acesteia în cadrul sesiunii).

    

   10. Diverse
   10.1 Oscartielle își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Portalul, Serviciile, Conținutul și aceste Condiții generale. Utilizatorul trebuie să se refere întotdeauna la textul Condițiilor generale publicate pe Portal în momentul consultării.

   10.2 Aceste Condiții generale și relațiile dintre Oscartielle și Utilizator vor fi interpretate și reglementate în conformitate cu prevederile legale în vigoare în țara în care Oscartielle își are sediul legal.

   10.3 Orice litigiu dintre Oscartielle și Utilizator, legat de sau referitor la interpretarea și executarea Condițiilor generale și de utilizare a Portalului, a Serviciilor și/sau a Conținutului, va fi tratat exclusiv de către instanța competentă în locul în care societatea Oscartielle își are sediul.

   10.4 Neexercitarea, de către Oscartielle, a drepturilor și a prevederilor acestor Condiții generale nu constituie o renunțare la acestea.